Autorzy

    Strona Gminnej Biblioteki Publicznej w Raciążku została wykonana przez Włodzimierza Juśkiewicza i Rafała Sikorskiego podczas stażu odbytego w Urzędzie Gminy w Raciążku w 2003 roku.

"Biblioteka gromadzi bogactwa wieków i pokoleń, mogą z nich czerpać bez miary nieprzeliczone tłumy, a nigdy nam nie poskąpi ani mądrości, ani światła".