Działalność kulturalno-oświatowa

    Zgodnie ze swoją działanością statutową biblioteka podejmowała i podejmuje działania zmierzające do aktywizacji kulturalnej, edukacyjnej i intelektualnej mieszkańców Gminy Raciążek. Szczególną uwagę w swej działalności zwraca się na ważne rocznice literackie, historyczne oraz wydarzenia regionalne. Wyjątkową troską otaczane jest czytelnictwo dzieci i młodzieży. Najmłodzi czytelnicy mogą uczestniczyć w różnych zajęciach organizowanych dla nich w ciągu całego roku, a są to: gry i zabawy umysłowe, "bawimy się w kucharzy", gry planszowe, puzzle, układanki, kunkursy i wiele innych. Najwięcej takich imprez organizowanych jest w okresie ferii zimowych i wakacji. W Bibliotece odbywają się także spotkania z ciekawymi ludźmi - np. z pisarką dla dzieci, panią Natalią Usenko. Maj jest miesiącem odwiedzin biblioteki przez dzieci najmłodsze tzn. grupy przedszkolne, które zapoznają się z biblioteką, jej rolą i księgozbiorem, otrzymując przy tym drobne upominki. Osobom starszym poświęcone są wieczornice z różnych okazji oraz wspólne spotkania z seniorami, władzami gminy i przedstawicielami sołectw, podczas podtrzymywania tradycji regionalnych jakimi są: "Śniadanie Wielkanocne" i "Opłatek Wigilijny". Należy również podkreślić, że bibliotece bardzo dobrze układa się współpraca z lokalnym środowiskiem tzn. wszystkimi instytucjami i organizacjami znajdującymi się i działającymi na terenie gminy. Z wieloma z nich bardzo często organizowanie jest wiele imprez tak kulturalnych, jak oświatowych czy sportowych.

"Biblioteka gromadzi bogactwa wieków i pokoleń, mogą z nich czerpać bez miary nieprzeliczone tłumy, a nigdy nam nie poskąpi ani mądrości, ani światła".