Oferta biblioteki /zbiory biblioteczne oraz usługi

ZBIORY

 

wydawnictwa zwarte

- lektury szkolne,

- wydawnictwa encyklopedyczne,

- informatory,

- kompendia z poszczególnych dziedzin wiedzy,

- literatura polska i obca,

- literatura dla dzieci i młodzieży,

- literatura popularno-naukowa,

- słowniki.

 

Na przestrzeni wielu lat biblioteka zgromadziła ogółem 16355 woluminów - książek adresowanych do różnych grup czytelników i zaspokajających różnorakie potrzeby i grupy czytelnicze:

- 53% księgozbioru to literatura piękna dla dorosłych,

- 30% księgozbioru to literatura piękna dla dzieci i młodzieży,

- 17% księgozbioru to literatura popularno-naukowa.

 

wydawnictwa ciągłe

- prasa codzienna,

- czasopisma: kobiece, rolnicze, popularno-naukowe, dla dzieci i młodzieży, komputerowe.

 

zbiory specjalne

- audiowizualne (kasety video i "książka mówiona" na płytach CD-ROM)

 

- multimedialne (gry dla dzieci, programy edukacyjne oraz płyty CD-ROM dołączone do pism komputerowych)

 

Wydawnictwa zwarte i ciągłe oraz zbiory specjalne audiowizualne udostępnione są czytelnikom na zewnątrz bibloteki oraz prezencyjnie w kąciku czytelniczym. Zbiory specjalne multimedialne udostępniane są tylko na miejscu w bibliotece.

 

USŁUGI

 

bezpłatne

- wypożyczanie na zewnątrz oraz udostępnianie prezencyjne wydawnictw zwartych,

- wypożyczanie na zewnątrz oraz udostępnianie prezencyjne wydawnictw ciągłych,

- wypozyczanie na zewnątrz oraz udostępnianie prezencyjne zbiorów specjalnych audiowizualnych tj. "książki mówionej",

- udostępnianie prezencyjne zbiorów specjalnych multimedialnych.

 

płatne

- kserograficzne,

- dostęp do internetu,

- wydruk komputerowy,

- bindowanie,

- wypożyczanie kaset video,

- wypożyczanie międzybiblioteczne.

 
"Biblioteka gromadzi bogactwa wieków i pokoleń, mogą z nich czerpać bez miary nieprzeliczone tłumy, a nigdy nam nie poskąpi ani mądrości, ani światła".