Z kart historii

    W 1949 roku z inicjatywy Gminnej Komisji Oświaty i Kultury na mocy Dekretu o Bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi z 1946 roku, utworzono Gminną Bibliotekę Publiczną w Raciążku, którą usytuowano w budynku Urzędu Gminy przy ul. Zamkowej 62. W latach 1951 - 1978 na pełnym etacie kierownikiem biblioteki była pani Anna Przeździęk. Zainicjowała ona działalność kulturalno-oświatową. Organizowała różne konkursy, występy i spotkania autorskie. Była ona inicjatorką utworzenia punktów bibliotecznych mieszczących się w: Konstatnynowie, Niestuszewie, Nowym Ciechocinku, Otłoczynie, Podolu, Siarzewie, Sierzchowie, Słońsku, Turznie, Turzynku, Wołszewie, Wygodzie, które z biegiem lat przestały istnieć. Zgodnie z Instrukcją Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 marca 1955 roku, aż do grudnia 1972 roku Gminna Biblioteka Publiczna staje się Gromadzką Biblioteką Publiczną. Od stycznia 1973 roku zostaje ponownie Gminną Biblioteką Publiczną. Lata 1976 - 1982 są smutnym czasem dla Biblioteki. W związku z przeniesieniem gminy do Nieszawy, biblioteka w Raciążku staje się filią Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Nieszawa. W tym czasie tj. od 1978 do 1979 roku pracownikiem filii była pani mgr Jolanta Pietrzak, a w latach 1979- 1982 pani Elżbieta Bendlin. W 1982 roku staraniami grupy społeczników racięzkich, Raciążek staje się ponownie Gminą, a biblioteka - Gminną Biblioteką Publiczną. Kierownikiem w latach 1982 -1990 zostaje pani Bronisława Mroczkowska. W latach od 1990 do 1992 biblioteką zarządza pani Zofia Miś, a od 1992 do dnia dzisiejszego pani mgr Halina Kołtuńska. Zgodnie z Ustawą o samorządzie terytorialnym z 8 marca 1990 roku, tak jak w całym kraju, Biblioteka w Raciążku została przejęta przez Radę Gminy. Powołano ją ponownie nową uchwałą i nadano jej nowy statut. Merytoryczny nadzór zaczęła pełnić Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Księżnica Miejska im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po administracyjnej reformie kraju Gminna Biblioteka Publiczna jest instytucją kultury podległą nadal Radzie Gminy w Raciążku, merytorycznie zaś Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej Księżnicy Kopernikańskiej w Toruniu. Od początku istnienia Biblioteki jej księgozbiór znajdował się w różnych budynkach na terenie gminy. Najpierw z Urzędu Gminy przeniesiono go do Remizy Strażackiej, a następnie do budynku mieszczącego się przy ulicy Rynkowej 7. Później pomieszczenia swojego domu udostępnili państwo Kwaśniewscy na rogu ulicy Zamkowej, a stamtąd księgozbiór przeniesiono do Domu Nauczyciela przy ulicy Szkolnej 5. Od roku 1974, aż do dnia dzisiejszego Biblioteka znalazła swoje lokum przy ulicy Wysokiej 4, w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Urzędu Gminy w Raciążku.

"Biblioteka gromadzi bogactwa wieków i pokoleń, mogą z nich czerpać bez miary nieprzeliczone tłumy, a nigdy nam nie poskąpi ani mądrości, ani światła".